ID: skolacrcb


Občanské sdružení Gastroklub

při Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Č. Budějovicích napomáhá v souladu se stanovami občanského sdružení při financování nadstavbových aktivit žáků školy, například realizaci výchovně vzdělávacího programu školy při odborných gastronomických soutěžích, přehlídkách zájmové činnosti žáků, sportovních utkáních, prevenci negativních jevů, zvláště drogové závislosti a dalších.

Občanské sdružení Gastroklub při SŠ a VOŠ CR nabízí členství se všemi právy vyplývajícími ze Stanov rodičům žáků, partnerům i sponzorům školy. Podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku a vyplnění přihlášky. Vrcholným orgánem Gastroklubu je Valná hromada, která se schází jedenkrát ročně, schvaluje rozpočet a program činnosti. Členové občanského sdružení volí pětičlennou Radu Gastroklubu, která řídí činnost mezi Valnými hromadami.

Pro členy připravuje Gastroklub pravidelné společenské večery, setkání s odborníky z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu, prezentace novinek, nových technologií i dovedností žáků.

Občanské sdružení vítá jakoukoli formu pomoci – materiální, finanční i morální – jako podporu snaze školy o pestrou nabídku výchovných a vzdělávacích aktivit nejen při vyučování, ale i ve volném čase žáků.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace