ID: skolacrcb


ICT vzdělávání pedagogických pracovníků

Škola je certifikovaným školícím střediskem:

Z - číslo certifikátu: 28201/2003 – 56 -13
P - úvodní modul – číslo osvědčení 18-JH-33210/2003-56

Lektor: Mgr. Jana Dvořáková

Kontakt: 

Telefon/Fax. 386 354 265
Email: jdvorakovaskolacrcb.cz

Informace o školení v rámci SIPVZ: www.e-gram.cz

Ověření znalostí Z

Termín je možné si domluvit individuálně.
Cena: 400 Kč

Plány ICT jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy a v kabinetu Mgr. Jany Dvořákové.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace