ID: skolacrcb


Tourism Quality - Další vzdělávání odborníků v gastronomii a hotelnictví  - Evropské certifikované studium

Akreditováno MŠMT pod č. j. 18 020/05-20/222

Obsah studia:

Unifikované evropské studium vypracované šesti evropskými zeměmi v rámci programu Leonardo da Vinci pod záštitou Evropské komise shrnuje nejnovější poznatky z oboru gastronomie a hotelnictví. Poskytuje vzdělání na úrovni mezinárodních evropských standardů a je akceptováno ve všech zemích Evropské unie. SŠ a VOŠ CR, jako jeden ze spoluautorů tohoto vzdělávacího programu, je jedinou institucí v České republice, která toto vzdělání poskytuje. Celý studijní cyklus se skládá z následujících modulů (kursů):

  • Marketing cestovního ruchu a elektronický obchod

  • Personální management

  • Péče o hosty a plánování akcí

  • Odborná specializace

  • Osobní specializace

Cílová skupina:

Pracovníci v oboru, kteří absolvovali vyučení, SOŠ, VOŠ eventuelně VŠ odpovídajícího směru a mají zájem si rozšířit znalosti o nejnovější poznatky.

Pracovníci v oboru, kteří absolvovali vyučení, SOŠ, VOŠ eventuelně VŠ jiného směru, mají v oboru delší praxi a mají zájem si rozšířit své vzdělání o nejnovější poznatky z gastronomie a hotelnictví.

Způsob studia:

Studium při zaměstnání dálkovou či večerní formou.

Rozsah studia:

Marketing cestovního ruchu a elektronický obchod - 140 h
Personální management  - 80 h
Péče o hosty a plánování akcí - 140 h
Odborná specializace - 80 h
Osobní specializace - 80 h

Za úspěšné absolvování každého modulu formou testu je vydán evropský certifikát.
Za absolvování celého vzdělávacího programu o rozsahu 520 h je vydán evropský diplom.

Pozn.: Jednotlivé moduly lze studovat i samostatně.

Kontakt:
Ing. Dagmar Parmová, SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice,
tel. 387788162, 387788111, fax. 3873316680, e-mail: infoskolacrcb.cz.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace