ID: skolacrcb


Průvodce cestovního ruchu – profesní kvalifikační zkoušky

Příprava na zkoušky z těchto oblastí:

  • Dějiny kultury
  • Geografie
  • Ekologie
  • Technika cestovního ruchu
  • Právo
  • Průvodcovská činnost – teoreticky i prakticky

Více na www.narodnikvalifikace.cz

Cílová skupina:

Osoby s úplným středním vzděláním zakončeným maturitou.

Způsob studia:

Dálková forma – nejčastěji o sobotách.

Provádění zkoušky:

písemná část
praktická část
ústní část spojená s obhajobou seminární práce.

Výchozí právní normy:

Provádění profesní kvalifikační zkoušky pro povolání 65-021- N Průvodce cestovního ruchu se koná na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále je využíván zákon č. 5000/2004 Sb., správní řád.

Kontakt:
Ing. Dagmar Parmová, SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice,
tel. 387788162, 387788111, fax. 3873316680, e-mail: infoskolacrcb.cz.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace