ID: skolacrcb


Informace o odborném výcviku

  • odborný výcvik je jeden z vyučovaných předmětů
  • probíhá v týdenních cyklech od pondělí do neděle
  • žáci I. ročníků mají výukový den 6 vyučovacích hodin, žáci II. a III. ročníků mají výukový den 7 vyučovacích hodin
  • žáci pracují v ranních a odpoledních směnách , také v sobotních a nedělních směnách a za tyto jim náleží volno na odpočinek ve všední dny
  • dle zvoleného oboru probíhá výuka dle osnov OV schválených MŠMT ČR a ředitelkou školy
  • žáci používají při odborném výcviku předepsané pracovní oblečení a pracovní obuv
  • za výkon své práce je žák hodnocen známkou z OV a dostává odměnu za produktivní práci
  • po zdárném ukončení všech tří ročníků skládá žák praktickou závěrečnou zkoušku dle oboru
  • po zdárném složení závěrečných zkoušek může žák pokračovat ve studiu nebo se zapojit do pracovního procesu
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace