ID: skolacrcb


Výchovné poradenství

Prevence sociálně patologických jevů.

Na škole působí výchovná poradkyně a metodička prevence.

Výchovná poradkyně:

Mgr. Soňa Amblerová - telefon 389139337

Metodička prevence rizikového chování:

Bc. Ludmila Pechová – telefon 387229553

Pomáhají žákům i učitelům řešit:

- výchovné problémy ( docházka do školy, absence, problémové chování)
- studijní problémy ( poruchy učení, metody studia )
- další možnosti vzdělávání (přihlášky na VŠ, VOŠ)

Spolupracují s rodiči: 

- při konzultacích a řešení výchovných a vzdělávacích problémů
- při výběru povolání nebo dalších možností studia

Spolupracují s odbornými institucemi:

- Úřadem práce v Českých Budějovicích
- Pedagogicko psychologickou poradnou
- Zdravotním ústavem / odborné poradny /
- Institutem pedagogicko psychologického poradenství

Podílí se na prezentaci školy na veřejnosti:

- na výstavě Vzdělání a řemeslo
- na prezentačních výstavách středních škol
- při konzultacích k volbě povolání na třídních schůzkách žáků 9. tříd ZŠ
- při dnech otevřených dveří

Zpracovávají Minimální program prevence sociálně patologických jevů na škole.
Koordinují další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů .
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2017, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace 26. 05. 2016