ID: skolacrcb


Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování je podrobně rozpracována v Minimálním programu prevence, který každoročně prochází procesem evaluace a aktualizace. Zvláštní pozornost je věnována vytváření pohody věcného i organizačního prostředí i pozitivního sociálního klimatu, otevřenému partnerství ve vztahu k rodičům i veřejnosti a zdravému životnímu stylu. Partnery při naplňování výchovných cílů v této oblasti jsou škole pracovníci odborných institucí – ordinace klinické psychologie, Pedagogicko psychologické poradny, občanského sdružení Do světa, Poradny drogových závislostí o. s. Prevent, Krajské hygienické stanice, Společnosti pro plánované rodičovství a sexuální výchovu, Policie České republiky a další.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 - Formát PDF

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/16 - Formát PDF

Desatero bezpečného internetu

Stmelovací seznamovací program

Stmelovací seznamovací program pro žáky 1. ročníků - Formát PDF
Stmelovací seznamovací program pro žáky 1. ročníků - Formát PDF
Stmelovací seznamovací program pro žáky 1. ročníků - Formát PDF
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2017, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace 26. 05. 2016