ID: skolacrcb


Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Připravuje budoucí pracovníky v různých oblastech cestovního ruchu už více než 30 let. Profiluje se jako škola zaměřená na gastronomii, hotelnictví a turismus. Na škole studuje v různých formách studia kolem 700 žáků. Škola se stala jako jedna z prvních hotelových škol členem Evropské asociace hotelových škol, spolupracuje se zahraničními školami podobného zaměření, zvláště s Mezinárodní hotelovou školou v Bad Leonfeldenu. 

Organizace vykonává činnost střední odborné školy, středního odborného učiliště, vyšší odborné školy, domova mládeže a školní jídelny.

- Střední odborná škola: je určena pro absolventy základních škol a má tyto obory: 

Učební obory 65-51-H/01 - Kuchař-Číšník
Školní vzdělávací program:
  Kuchař-číšník
  Kuchař
  Číšník-servírka

Studijní obory 65-42-M/01 - Hotelnictví
Školní vzdělávací program:
  Hotelnictví a turismus

Studijní obor 65-41-L/01 - Gastronomie
Školní vzdělávací program:
  Kuchař

- Nástavbové studium: pro absolventy tříletých učebních oborů:

Nástavbové studium 65-41-l/51 - Gastronomie
Školní vzdělávací program:
  Společné stravování - denní a dálkové studium

- Vyšší odborná škola: je pomaturitním studiem s oborem:

  65-43-N/01 Cestovní ruch - denní a dálkové studium (zakončení absolutoriem) 

Teoretická výuka pro žáky tříletých oborů je zajištěna v budově na Senovážném náměstí č.12. Teoretická výuka pro žáky Střední odborné školy cestovního ruchu a Vyšší odborné školy je zajištěna v nově zrekonstruované budově – v ulici Fráni Šrámka č.9. Žáci hotelové školy i žáci tříletých učebních oborů se připravují po odborné stránce na vybraných pracovištích regionu například v hotelu Malý pivovar, Zvon, Clarion Congress Hotel,…. Škola klade důraz i na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština), aby byli žáci připraveni pro práci v zemích Evropské unie. Úroveň přípravy žáků školy je představována na každoročně pořádaném Dnu otevřených dveří, výstavě Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Č. Budějovicích, gastronomickém festivalu a řadě dalších společenských a kulturních událostí. Žáci se tradičně účastní celostátních i mezinárodních soutěží.

Vzdělání na Vyšší odborné škole se opírá o tři základní pilíře – výuku předmětů cestovního ruchu, výuku ekonomických předmětů a výuku dvou až tří cizích jazyků. Tato příprava umožňuje absolventům velmi dobré uplatnění v praxi – v cestovních kancelářích, hotelech, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě a samosprávě apod. O evropsky srovnatelné úrovni vzdělání na VOŠ svědčí i první místa našich studentů v mezinárodních soutěžích Genial-Rotary-Inovationspreis, Tourism Promotion a dalších.

Součástí školy je školní jídelna i domov mládeže, který nenabízí jen ubytování, ale i bohatý kulturní a sportovní program k vyplnění volného času. Žáci mohou i mimo vyučování navštěvovat počítačovou učebnu, která je napojena na Internet.Velmi dobrá je spolupráce školy s Gastroklubem, jehož členy jsou rodiče žáků, učitelé a podnikatelé v oboru gastronomie. Gastroklub se podílí organizačně i finančně na mimoškolních aktivitách školy a podporuje žáky, kteří chtějí své dovednosti v oboru prezentovat.

Název organizace:

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice, Senovážné náměstí 12

Sídlo organizace:

Senovážné náměstí 12/239
370 01 České Budějovice

Identifikační číslo (IČ):

60077590

Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ60077590

ID datové schránky:

ub7gnn9

Číslo účtu školy:

ČNB, Pobočka České Budějovice
937231/0710

Zřizovatel:

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
www.kraj-jihocesky.cz

Zřizovací listina:

Zřizovací listina - formát pdf
Příloha č. 1 zřizovací listiny - formát pdf

Právní forma: 

Příspěvková organizace (PO)

Hlavní účel a předmět školy:

Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Organizace poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem, které rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Organizace dále poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo školních prázdnin. Zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy.

Statutárním orgánem je ředitel školy, jmenovaný radou kraje.

Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel a předmět činnosti PO:

1) Hostinská činnost
2) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti:
   - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
   - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
   - výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Škola je zařazena v rejstříku škol.

Pracoviště školy:

 370 04, České Budějovice, Fráni Šrámka 9/1216

Domov mládeže:

 373 71, Rudolfov, Adamovská 22/608

Školní jídelna:

 370 04, České Budějovice, ulice Fráni Šrámka 9/1216

Školská rada:

Rada Jihočeského kraje dne 7.6.2014 zřídila školskou radu Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu usnesením č. 582/2014/RK-40.

Školní řád

Učební a studijní obory - pdf ke stažení
Vyšší odborné studium - pdf ke stažení

Studijní a zkušební řád

Pravidla pro hodnocení - pdf ke stažení
Studijní a zkušební řád - pdf ke stažení
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace