ID: skolacrcb


Pro absolventy tříletých učebních oborů příslušného zaměření

- kuchař
- číšník, servírka
- kuchař – číšník pro pohostinství

65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování

Délka přípravy: 

2 roky denní studium
3 roky dálkové studium


Způsob ukončení: maturitní zkouška

Kritéria přijímacího řízení

Ústní ani písemné zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují následující kritéria:
1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na střední škole (maximální počet 60 bodů)
2. zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením - 10 bodů státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená certifikátem - 5 bodů
3. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole

Zdravotní požadavky na uchazeče

Zdravotní požadavky

Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace