ID: skolacrcb


Volný čas 

Pro volný čas všech žáků školy připravují pedagogičtí pracovníci domova mládeže pestrou nabídku zájmových aktivit. Z oblasti sportu – míčové hry (každé úterý ve školní tělocvičně ), stolní tenis, zumba, aerobic, posilování (domov mládeže), plavání, turistické, lyžařské, cyklistické víkendové akce. Škola je organizátorem i účastníkem mnoha sportovních turnajů mezi domovy mládeže, středními školami, dlouholetou tradici má mezinárodní sportovní den za účasti žáků z partnerské školy v rakouském Bad Leofeldenu.
  Z nabídky kulturních akcí vybíráme tipy pro návštěvy divadelních, filmových představení, výstav výtvarného umění. V knihovně domova mládeže je možno zdarma si vypůjčit knihy, CD, DVD včetně titulů doporučené četby. Tvůrčí dílna nabízí možnost relaxace formou arteterapie / keramika, vazba květin a sušiny, textilní a jiné výtvarné techniky /.
V rámci projektu EVVO poznávají žáci ekologické způsoby využívání zemědělské půdy, udržování rovnováhy v krajině, alternativní zdroje energie i nakládání s recyklovatelnými odpady: exkurze na biofarmě, expedice Český ráj, terénní seminář Klostermannovou stezkou, celoškolní soutěž Po zelené, soutěž Pohodová třída, participace žáků při vybudování a údržbě zahrady domova mládeže. V příjemném prostředí auly v Zátkově budově v ulici Fráni Šrámka se odehrávají školní slavnosti: setkání s novými žáky a studenty i jejich rodiči, předávání výučních listů, maturitních vysvědčení, diplomů, společenské večery. Atmosféru dotvářejí pěvecká, hudební i recitační vystoupení žáků. Tytéž prostory slouží i k setkávání žáků a studentů školy se zajímavými osobnostmi a odborníky při kurzech, seminářích a besedách.
Tradiční formou etické výchovy je každoroční účast žáků na charitativních a osvětových projektech Červená stužka, Světový den boje proti AIDS, Bílá pastelka / ve spolupráci s Tyfloservisem /, Adoptuj panenku, zachráníš dítě /UNICEF/.
Dvakrát ročně se žáci školy scházejí v kulturním centru Art IGY na přehlídce zájmové činnosti – Workshopu, Dni proti závislostem, vyhlášení výsledků ankety Osobnost roku v kategoriích odbornost, sportovec – sportovkyně, estetická zájmová činnost, etický čin roku.
Důležité události i zajímavosti ze života školy zachycuje od roku 2002 slovem i obrazem školní časopis Koktejl.
Oblast výchovy mimo vyučování je podrobně zpracována ve školním vzdělávacím programu domova mládeže.

Aktuální program na listopad 2018 - Formát PDF
Aktuální program na říjen 2018 - Formát PDF
Aktuální program na červen 2018 - Formát PDF
Aktuální program na květen 2018 - Formát PDF
Aktuální program na duben 2018 - Formát PDF
Aktuální program na březen 2018 - Formát PDF
Aktuální program na únor 2018 - Formát PDF
Aktuální program na leden 2018 - Formát PDF
Aktuální program na prosinec 2017 - Formát PDF
Aktuální program na listopad 2017 - Formát PDF
Aktuální program na září 2017 - Formát PDF

Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace