ID: skolacrcb


Výběrová řízení

1 - Profil zadavatele VZ

Profil zadavatele VZ

2 - Veřejné zakázky do Kč 250.000,- bez DPH

Veřejné zakázky 2018
Veřejné zakázky 2017
Veřejné zakázky 2016

3 - Veřejné zakázky nad Kč 250.000,- bez DPH

Výsledek - Nákup gastronomického zařízení (2018)
Výsledek - Oprava a modernizace výdejny jídel (2018)
Výsledek - Úpravy zařízení pro vytápění a chlazení (2018)
Výsledek - Exkurze do Itálie (2017)
Výsledek - Exkurze do Velké Británie (2017)
Výsledek - Vzdělávání pedagogů (2017)
Výsledek - Výměna čerpadel VZT (2017)
Výsledek - Oprava zpevněné plochy (2017)
Výsledek - Nákup gastro vybavení (2017)
Výsledek - Nákup nové ICT techniky (2016)
Výsledek - Generální klíč (2016)
Výsledek - Vybavení centrálních šaten školy (2016)

Smlouvy

Smlouva - Vybavení centrálních šaten školy (2016)
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace